Thiết kế catalogue là một công việc tương đối phức tạp và cẩn thận yêu cầu tổng hợp dữ liệu trong công việc tương đối cao nhất là đối với những catalogue có lượng dữ liệu lớn vài trăm trang. Dưới đây là một số kinh nghiệm trong thiết kế catalogue online.

Thiết kế catalogue là một công việc tương đối phức tạp và cẩn thận yêu cầu tổng hợp dữ liệu trong công việc tương đối cao nhất

Thiết kế catalogue là một công việc tương đối phức tạp và cẩn thận yêu cầu tổng hợp dữ liệu trong công việc tương đối cao nhất

Kinh nghiệm thiết kế catalogue online đầu tiên là thống nhất với khách hàng quy cách sản phẩm catalogue như kích thước, mẫu giấy, gia công thành phẩm…Thống nhất việc cung cấp nội dung thiết kế catalogue và những việc khách hàng chuẩn bị gì text, ảnh, logo… thiết kế chuẩn bị gì, text có biên tập không, ảnh có cung cấp cho khách không hay khách hàng cung cấp, yêu cầu khách hàng cung cấp quy chuẩn màu thương hiệu nếu khách không có thì thiết kế có thể tư vấn.

Kinh nghiệm thiết kế catalogue online đầu tiên là thống nhất với khách hàng quy cách sản phẩm catalogue như kích thước, mẫu giấy, gia công thành phẩm…

Kinh nghiệm thiết kế catalogue online đầu tiên là thống nhất với khách hàng quy cách sản phẩm catalogue như kích thước, mẫu giấy, gia công thành phẩm…

Thứ hai kinh nghiệm thiết kế catalogue online cần chú ý đến ảnh là một phần rất quan trọng của catalogue, nó có thể lên đến hàng trăm ảnh hoặc nghìn ảnh đối với những catalogue hàng trăm trang cái này phải hết sức chú ý trong khâu xử lý dữ liệu, tìm ra giải pháp tối ưu nhất để hòan thiện trong thời gian ngắn nhất. Tiếp theo, thiết kế catalogue online cần cố gắng phác thảo và layout hợp lý trang bìa từ 1 - 4 và một vài trang trong đưa cho khách hàng duyệt trước để thiết kế đúng quy trình và tránh mất thời gian.Thống nhất thời gian duyệt marquete lần 1, 2... và chốt thời gian thiết kế với khách. Tận dụng tốt các sức mạnh của các phần mềm thiết kế, mỗi phần mềm đều có tính năng chuyên biệt hãy hiểu nó.

Kinh nghiệm thiết kế catalogue online cần chú ý đến ảnh là một phần rất quan trọng của catalogue

Kinh nghiệm thiết kế catalogue online cần chú ý đến ảnh là một phần rất quan trọng của catalogue

Trước khi bỏ thời gian vào kế hoạch thiết kế catalogue online phải chắc chắn rằng bạn hiểu về khách hàng của mình. Tại sao họ nên mua sản phẩm của bạn? Điều quan trọng nhất là sản phẩm đó mang lại lợi ích gì cho họ? Sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể giải quyết cho họ những vấn đề quan trọng gì? Nếu bạn không có câu trả lời cho những câu hỏi trên, hãy hỏi. Nói chuyện với những đại diện bán hàng của công ty, với khách hàng. Sử dụng những câu trả lời trên để giúp đưa ra quyết định những lợi ích nào nên được thể hiện trong catalogue và brochure.

Trước khi bỏ thời gian vào kế hoạch thiết kế catalogue online phải chắc chắn rằng bạn hiểu về khách hàng của mình

Trước khi bỏ thời gian vào kế hoạch thiết kế catalogue online phải chắc chắn rằng bạn hiểu về khách hàng của mình

Trên đây là những kinh nghiệm thiết kế catalogue online mà http://brochure.vn/ muốn chia sẻ cho các bạn tham khảo.

 

Từ khóa: thiết kế catalogue online, thiet ke catalogue online