Sử dụng một phần mềm như Illustrator, Corel or Indesign

Vẽ 1 hình như bên dưới sử dụng pen tool
 
Thiết kế bìa brochure đơn giản
Tạo mộ hình với màu sắc khác bên trên
Thiết kế bìa brochure đơn giản
Tạo bổ sung thêm một số hình nữa
Thiết kế bìa brochure đơn giản
Tạo một vài hình đen theo mẫu làm chỗ đặt ảnh
 
Thiết kế bìa brochure đơn giản
Mở ảnh bạn muốn chèn vào brochure
Thiết kế bìa brochure đơn giản
Ctrl+Select the big black rectangle to get the selection below the image layer.
Thiết kế bìa brochure đơn giản
Tạo mặt nạ cho các bức ảnh
Thiết kế bìa brochure đơn giản
Thiết kế bìa brochure đơn giản
Sử dụng các công cụ có trong phần mềm như cliping mask or power clip .... đặt ảnh vào các khung hình
Thiết kế bìa brochure đơn giản
Thiết kế bìa brochure đơn giản
Tạo logo cho brochure
Thiết kế bìa brochure đơn giản
Thiết kế bìa brochure đơn giản
Gõ "Global Education Council" vào bên phải logo
Thiết kế bìa brochure đơn giản
Bổ sung thêm các dòng text vào bên trái - sử dụng phông chữ nhẹ nhàng
Thiết kế bìa brochure đơn giản

Bìa Brochure sau khi hoàn thành