| Bình luận (0)
Xu hướng thiết kế website năm 2012 dành cho khách hàng
Năm 2012 thiết kế website có nhiều sự thay đổi với những công nghệ mới ra đời như CSS 3 , HTML 5. Chúng tôi phân tích và chọn lọc ra những sản phẩm thiết kế mang tính đột phá và xu hướng thiết kế website chung trong năm 2012
| Bình luận (0)
Sử dụng card visit (danh thiếp) thế nào là đúng cách?
Trong thế giới doanh nghiệp, card visit (danh thiếp) đóng
| Bình luận (0)
Thiết kế card visit như thế nào?
Dù bạn là một cá nhân làm việc tự do hay một doanh nghiệp,
| Bình luận (0)
Cơ cấu một quyển thiết kế profile hoàn chỉnh
Mẫu thiết kế profile - hồ sơ năng lực công ty là công cụ quan trọng trong việc đóng góp những giá trị nhất định tạo nên sự thành công trong các phiên làm việc trực tiếp hay chào, đấu thầu một dự án chiến lược quan trọng cho một doanh nghiệp.

Các trang

NGOI SAO THONG MINH