| Bình luận (0)
Tìm hiểu về “dòng chảy thị giác”
Dòng chảy thị giác – Visual Flow là một thuật ngữ quen thuộc trong thiết kế đồ họa, trong lĩnh vực mỹ thuật thì từ Visual Movement (chuyển động thị giác) thường được sử dụng hơn.

Các trang

NGOI SAO THONG MINH