| Bình luận (1)
Để nâng cao kỹ năng thiết kế đồ họa.
Thiết kế đồ họa là một lĩnh vực nhanh chóng thay đổi, cả sáng tạo và kỹ thuật, trong khi khá dễ dàng để học được các kỹ thuật mới. Cho nên điều quan trọng là tập trung và nâng cao khả năng sáng tạo của chúng ta.
| Bình luận (0)
Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu bằng phương tiện truyền thông
Như một cựu binh của ngành kỹ thuật và như một nhà marketing, tôi thấy việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và những nỗ lực phát triển đang đi theo chiều hướng cực kỳ đúng và cũng hoàn toàn sai.
| Bình luận (0)
Tìm hiểu về “dòng chảy thị giác”
Dòng chảy thị giác – Visual Flow là một thuật ngữ quen thuộc trong thiết kế đồ họa, trong lĩnh vực mỹ thuật thì từ Visual Movement (chuyển động thị giác) thường được sử dụng hơn.

Các trang

NGOI SAO THONG MINH