Thiết kế brochure

In ấn

Kỹ thuật bình trang trong in ấn (P3)

24-09-2012
bởi iStar
Kỹ thuật bình trang trong in ấn (P3)

Tiếp theo kỹ thuật bình trang trong in ấn (P2). Lần này chúng ta sẽ bàn về chừa xén trong Corel Draw

Kỹ thuật bình trang trong in ấn (P3)

Chừa xén trong Corel Draw

Đối với mình, Corel Draw là một phần mềm củ chuối tuy nhiên cũng phải học sử dụng vì nhiều khách hàng vẫn thường xuyên gửi file Corel sang mình để in. Vì Corel sử dụng PDF engine riêng để xuất ra file PDF do đó nhiều người sử dụng Corel khi tập làm quen với việc xuất file PDF từ CR để mang đi in do không nắm rõ nên thường bị lỗi, đền hàng, và từ đo rất sợ dùng file PDF .

Để xuất PDF từ Corel và có chừa tràn nền, ta cần set bleed trước bằng cách vào Layout --> Page Setup và nhập khoảng tràn nền vào phần bleed. Đánh dấu vào Show bleed area để thấy phần chừa xén trên file

Kỹ thuật bình trang trong in ấn | in an

Phần chừa xén, nhớ thiết kế tràn ra phần này nhé

Kỹ thuật bình trang trong in ấn | in an

Khi thiết kế xong, để xuất ra PDF, ta vào File --> Publish to PDF và chọn như sau

Kỹ thuật bình trang trong in ấn | in an

Một số thao tác thông dụng trên file PDF:

1. Thêm trang, bỏ bớt trang, thay thế trang...

Kỹ thuật bình trang trong in ấn | in an
  • Menu Header & Footer, Background và Watemark cho phép ta chèn thêm tiêu đề và hình nền cho file PDF. Hình nền có thể là 1 file PDF khác. Chức năng này rất lợi hại nếu như cần chèn Header & Footer dạng thay đổi theo từng chương (vd khi dàn sách,...)

  • Insert pages: chèn thêm trang vào file
  • Extract page: trích bớt 1 số trang trong file đang mở ra thành 1 file khác
  • Replace page: thay thế một hoặc vài trang trong file đang mở bằng các trang trong file khác.
  • Delete pages: xoá bớt trang

2. Nối nhiều file PDF thành 1 file: vào File --> Combine files --> merge files into a single PDF.

Kỹ thuật bình trang trong in ấn | in an

3. Bật tắt các kênh màu: vào Advanced --> Print Production --> Output Preview (hình như ở Acrobat version cũ hơn nó là menu Seperations thì phải )

Kỹ thuật bình trang trong in ấn | in an

4. Một vài công cụ chỉnh sửa khác, vd sửa text, sửa hình (touch up object tool). Ví dụ để sửa 1 hình trong file PDF, ta chọn touch up object tool, sau đó click chọn vào hình cần sửa, nhấn nút phải chuột và chọn Edit Image. Acrobat sẽ mở Photoshop lên và import hình cần sửa vào đó, ta sửa xong chọn Save lại là xong.

Kỹ thuật bình trang trong in ấn | in an

Hết........Cám ơn các bạn đã theo dõi!

theo kythuatin

Kỹ thuật bình trang trong in ấn (P1)

Kỹ thuật bình trang trong in ấn (P2)

Bài viết cùng danh mục