Thiết kế profile công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu BMJC do iStar lên ý tưởng thiết kế.

- Là nhà thầu có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực kiến thiết cơ bản mỏ, cung cấp nguyên liệu cho các công ty xi măng;
- Kiến thiết cơ bản mỏ, khai thác và cung cấp nguyên liệu đá, sét cho các nhà máy sản xuất xi măng tại Việt Nam như: Nghi Sơn, Holcim, Hà Tiên 1, Hà Tiên 2, Chinfon, Hoàng Mai, Tam Điệp, Cẩm Phả, Bình Phước …
- Là nhà thầu duy nhất kiến thiết, khai thác và cung cấp nguyên liệu đá lâu dài cho các nhà máy xi măng: Cẩm Phả, Nghi Sơn, Holcim, Hà Tiên 2, Tam Điệp, Bình Phước …
- Thi công và trùng tu các công trình văn hóa, thể thao như: bảo tàng Hồ Chí Minh, bảo tàng Tôn Đức Thắng, bảo tàng Chứng tích chiến tranh, bảo tàng Mỹ thuật; nhà thi đấu Phú Thọ, nhà hát thành phố HCM và nhiều công trình khác.

Hãy liên hệ với iStar để có quyển thiết kế profile chuyên nghiệp tại Hồ Chí Minh

Hot line:  Mr.Khoa 
Sdt: 
0988 800 753