Thiết kế profile công ty khai thác dầu khí PVEP do iStar thực hiện
 

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là đơn vị có bề dày truyền thống, giữ vai trò chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí cốt lõi của Tập đoàn.

 

Hãy liên hệ với iStar để có quyển thiết kế profile chuyên nghiệp!

Hot line:  Mr.Khoa 
Sdt: 
0988 800 753