| Bình luận (0)
Giới thiệu quy trình in Offset
In offset là một kỹ thuật
| Bình luận (0)
Sử dụng danh thiếp đúng cách
Trong thế giới doanh nghiệp, danh thiếp đóng vai trò như lý lịch trích ngang của một người. Bạn trao danh thiếp cho ai đó nghĩa là bạn muốn cho họ biết bạn là ai, bạn đang làm việc ở đâu và làm cách nào họ có thể liên lạc với bạn.
| Bình luận (0)
336 màu mới trong bộ Pantone Plus Series của Pantone
Pantone đã vừa bổ sung thêm 336 màu mới vào trong bộ Pantone Plus Series, đưa tổng số màu sắc lên 1.667 màu.

Các trang