Thiết kế brochure

Nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu quốc tế

18-10-2013
bởi iStar
Bộ nhận diện thương hiệu quốc tế

Để thiết lập hệ thống nhận diện thương hiệu , trước hết, doanh nghiệp phải có logo. Tuy nhiên, sự đầu tư vào logo gần có sự xem xét lại. Có một thời, đi đâu cũng thấy những logo được làm theo cách rập khuôn, thiếu sự đầu tư và tính sáng tạo, lặp đi lặp lại nhưng chỉ có hình tượng quả địa cầu (công ty thương mại), hình đồng tiền (ngân hàng), hình song biển (công ty vận tải biển), con tàu (công ty xuất nhập khẩu), tòa nhà ( công ty địa ốc), hoặc những cụm từ viết tắt tên công ty mà kết thúc bằng “Co.” như Resco, Intresco, Rexco, Trapaco, Habeco, Tribeco… 

Bộ nhận diện thương hiệu quốc tế

Bộ nhận diện thương hiệu quốc tế

Về mặt mỹ thuật, nếu không đẹp thì cũng không thể phê phán được khi đặc điểm thời kỳ đó là như thế, mặt bằng và sự chú trọng vào mỹ thuật không cần xem trọng nhưng việc sử dụng đúng thì thời nào cũng có thể làm được.

Doanh nghiệp nào cũng có logo, nhưng thiết lập những quy định để để đảm bảo rằng logo được sử dụng đúng, hài hòa và có kiểm soát thì chẳng mấy công ty chú ý đến, nhất là ở những công ty sử dụng logo có những nét vẽ phức tạp hoặc quá nhiều màu sắc thì càng nên quan tâm đúng mức nhằm đảm bảo rằng sự thống nhất của logo trong cách xuất hiện.

Logo của thương hiệu cũng giống như chữ ký  của chủ công ty, chữ ký sai, mọi điều khoản trở nên vô giá trị, logo sai, điều đầu tiên sai thì những phần sau của bộ nhận diện thương hiệu, dù có đúng, thì cũng không phát huy được hoàn toàn tác dụng của nó.

Bộ nhận diện thương hiệu quốc tế

Bộ nhận diện thương hiệu quốc tế

Bộ nhận diện thương hiệu quốc tế

Bộ nhận diện thương hiệu quốc tế

Bộ nhận diện thương hiệu quốc tế

Bộ nhận diện thương hiệu quốc tế

Bộ nhận diện thương hiệu quốc tế

Bộ nhận diện thương hiệu quốc tế

Bài viết cùng danh mục