Thiết kế brochure

In ấn

In 1 - 2 - 3 - 4 màu trong in ấn

28-07-2014
bởi iStar
In 1 - 2 - 3 - 4 màu trong in ấn

CMYK: Sao chép đầy đủ hình ảnh màu chụp ảnh, in ấn điển hình sử dụng 4 màu mực. Bốn loại mực được đặt trên giấy trong lớp các điểm kết hợp để tạo ra những ảo ảnh của nhiều màu sắc hơn.

In 1 - 2 - 3 - 4 màu trong in ấn

In 1 - 2 - 3 - 4 màu trong in ấn

C - Cyan là màu lục lam
M - Magenta là màu đỏ tươi (màu hồng đỏ),
Y - Yellow là màu vàng
K - Keyline/Black là màu đen
Bốn màu này kết hợp tạo ra các màu sắc còn lại:

In 1 - 2 - 3 - 4 màu trong in ấn

Tạo ra các điểm ảnh

In 1 - 2 - 3 - 4 màu trong in ấn

In ấn 1 - 2 - 3 - 4 màu

sưu tầm

Bài viết cùng danh mục