Thiết kế brochure

Thiết kế quảng cáo

Nghệ thuật vẽ tranh quảng cáo

25-03-2014
bởi iStar
Nghệ thuật vẽ tranh quảng cáo

Những bức tranh vẽ dưới đây sẽ khiến bạn thốt lên kinh ngạc.

Những bức tranh tĩnh vật dưới đây trông không khác nào ảnh chụp trái cây hoặc đồ vật. Người vẽ chúng là họa sỹ Ruddy Taveras người Cộng hòa Dominica.

Không thể tin đây là... tranh vẽ!

Chùm nho trông thật hấp dẫn.

Nghệ thuật vẽ tranh quảng cáo

Ruddy Taveras đang thực hiện tác phẩm nghệ thuật của mình.

Những bức tranh thật đáng kinh ngạc.

Nghệ thuật vẽ tranh quảng cáo

Nghệ thuật thổi hồn vào tranh vẽ của Ruddy Taveras.

Nghệ thuật vẽ tranh quảng cáo

Nghệ thuật vẽ tranh quảng cáo

sưu tầm

Bài viết cùng danh mục