Thiết kế brochure

Nhận diện thương hiệu

Nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Tân Sơn

15-04-2014
bởi iStar
Nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Tân Sơn

Thương hiệu Inox Tân Sơn, là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng sản xuất inox, làm mới từ thiết kế logo, quy chuẩn hệ thống nhận diện thương hiệu.

Nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Tân Sơn

Nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Tân Sơn

Nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Tân Sơn

Nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Tân Sơn

Nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Tân Sơn

Nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Tân Sơn

Nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Tân Sơn

Nhận diện thương hiệu công ty cổ phần Tân Sơn

sưu tầm

Bài viết cùng danh mục