Thiết kế brochure

Nhận diện thương hiệu

Nhận diện thương hiệu Corner Store

11-06-2013
bởi iStar
Nhận diện thương hiệu Corner Store

Bài vừa rồi các bạn đã được xem mẫu thiết kế nhận diện thương hiệu Playground Bar được thiết kế bởi Ivan Manalov. Bài này chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng mẫu thiết kế nhận diện thương hiệu Corner Store bởi Karlisha Gray

Thiết kế nhận diện thương hiệu Corner Store bởi Karlisha Gray

Corner Store là một cửa hàng tiết kiệm Minneapolis (nằm ở góc của W.Lake & Bryant Ave.) Chuyên về quần áo Vintage, Levis, áo Jacket Da Boots Cowboy.

Để mở rộng phạm vi thêm các khách hàng mà cửa hàng có, phạm vi của dịch vụ và hàng hóa bản sắc là một dấu hiệu chính tả, đơn giản, cổ điển, nhưng hiện đại với nhiều màu sắc và luôn được đặt trong góc.

Thiết kế nhận diện thương hiệu Corner Store

Thiết kế nhận diện thương hiệu Corner Store bởi Karlisha Gray

Thiết kế nhận diện thương hiệu Corner Store bởi Karlisha Gray

Thiết kế nhận diện thương hiệu Corner Store bởi Karlisha Gray

Thiết kế nhận diện thương hiệu Corner Store 

iStar sưu tầm

Bài viết cùng danh mục