Thiết kế brochure

Nhận diện thương hiệu

Nhận diện thương hiệu khách sạn Parkroyal

07-06-2013
bởi iStar
Nhận diện thương hiệu khách sạn Parkroyal

Hệ thống nhận diện thương hiệu khách sạn Parkroyal Saigon bởi Kiến trúc sư Woha

Nhận diện thương hiệu khách sạn Parkroyal

Woha thiết kế một khách sạn xinh đẹp "Parkroyal" ở trung tâm của thành phố tại Singapore. Với một thiết kế rất thành công, đất nước tuyệt vời này cung cấp gần 15.000 m2 cây xanh tươi tốt với tự cấp nguồn thông qua sự phục hồi của khu vườn nước mưa.

Thiết kế nhận diện thương hiệu khách sạn Parkroyal

Nhận diện thương hiệu khách sạn Parkroyal

Nhận diện thương hiệu khách sạn Parkroyal

Nhận diện thương hiệu khách sạn Parkroyal

Nhận diện thương hiệu khách sạn Parkroyal

iStar sưu tầm

Bài viết cùng danh mục