Thiết kế brochure

In ấn

Sự xuất hiện ngành in ấn ở Việt Nam

07-06-2013
bởi iStar
Sự xuất hiện ngành in ấn ở Việt Nam

In ấn là sự thể hiện chính xác các văn bản hay hình ảnh với số lượng lớn có tính đồng nhất, tức là in ấn hàng trăm, hàng ngàn bản giống nhau.

Sự xuất hiện ngành in ấn ở Việt Nam

Các nhà sử học chưa nhất trí về niên hiệu của ngành in ấn trong lịch sử, nhưng đều thống nhất rằng chính Trung Quốc là nơi ra đời bản in ấn khắc gỗ từ thế kỷ thứ VII trước công nguyên. Bản in ấn khắc gỗ có nhược điểm là đã hư một dòng đều phải làm lại, năng suất thấp nên người ta nghĩ ra chữ rời.

Sự xuất hiện ngành in ấn ở Việt Nam

Sự xuất hiện ngành in ấn ở Việt Nam

Lúc đầu chữ rời làm bằng đất sét nung, rồi bằng gỗ, sau bằng hợp kim, gồm thiếc, chì, đồng, sau tiến đến hợp kim bằng chì, thiếc, Angtimoan để sắp lại với nhau thành dòng, thành bát chữ để in ấn. Sau nữa cơ giới hoá việc sắp chữ bằng máy Monotype, Linotype, rồi cuối cùng sắp chữ trên máy vi tính.

Sự xuất hiện ngành in ấn ở Việt Nam

Về thiết bị, lúc đầu khuôn in ấn và bàn ghép in ấn đều mặt phẳng, sau đến lực ép in ấn tạo nên giữa bàn khuôn phẳng với ống tròn, rồi tiến đến ống ép ống. Trình  độ truyền động mỗi ngày một nâng cao từ bằng cơ bắp đến bán tự động rồi tự động. Từ thủ công đến cơ giới hoá rồi nay là điện tử hoá, đã đẩy ngành in ấn đến trình độ khá cao vượt qua được những hạn chế của sức người, của không gian và thời gian để giúp cho tư tưởng lan rộng, khoa học kỹ thuật phát triển, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền truyền thông đại chúng.

Sự xuất hiện ngành in ấn ở Việt Nam

Sự xuất hiện ngành in ấn ở Việt Nam

Truyền thông đại chúng  trở thành một định chuẩn trình độ văn hoá và văn minh của một dân tộc, là tấm gương phản chiếu đời sống tinh thần và không khí dân chủ của một đất nước.

iStar sưu tầm

Bài viết cùng danh mục