Thiết kế brochure

Nhận diện thương hiệu

Thiết kế nhận diện thương hiệu Playground Bar

10-06-2013
bởi iStar
Thiết kế nhận diện thương hiệu Playground Bar

Nhận diện thương hiệu Playground Bar được thiết kế bởi Ivan Manalov. 

Mẫu logo với những khối tam giác đầy màu sắc kết hợp lại với nhau

Thiết kế nhận diện thương hiệu Playground Bar

Thiết kế nhận diện thương hiệu Playground Bar

Thiết kế nhận diện thương hiệu Playground Bar

Thiết kế nhận diện thương hiệu Playground Bar

Thiết kế nhận diện thương hiệu Playground Bar

Thiết kế nhận diện thương hiệu Playground Bar

iStar sưu tầm

Bài viết cùng danh mục