Thiết kế brochure - thiet ke brochure cho Resort là một trong những ấn phẩm thể hiện ý tưởng chuyên nghiệp iStar.