Chụp hình quảng cáo do iStar thực hiện cho công ty Arup. Bộ ảnh giới thiệu về toà nhà KUMHO đã và đang hoàn thiện 2012.