Chụp hình quảng cáo công trình nhà xưởng sản xuất bê tông, trụ ống CFE trực thuộc tập đoàn xây dựng Sino Pacific ( SPCC )