Chụp hình quảng cáo , chụp hình sản phẩm kem Parfait thuộc tập toàn kem Hàn Quốc Macor.