Mẫu thiết kế folder công ty Tây Nam ( Southwest) do iStar lên ý tưởng và thiết kế. Công ty cung cấp các dịch vụ , vật tư, phụ tùng và thiết bị kỹ thuật cho các khách hàng trong ngành dầu khí, phát điện và đóng tàu ở Việt Nam