Thiết kế cuốn báo cáo thường niên cho công ty cổ phần Việt Capital - viết tắt VCSC , cuốn báo cáo thường niên 2018 được trình bày bắt mắt ,rõ ràng, làm nổi bật nội dung báo cáo tài chính năm 2017. 

Liên hệ iStar để được tư vấn dịch vụ thiết kế báo cáo thường niên năm 2018.

Hotline : 0988800753 - Mr. Khoa