Thiết kế profile công ty xây dựng chuyên nghiệp, trước hết bạn cần hiểu khách hàng cần gì, bạn phải biết cách tổng hợp dữ liệu rời rạc để lên demo phù hợp.